V tejto časti si prostredníctvom archívnych záberov môžete pripomenúť chvíle, strávené na našich podujatiach. Ak ste sa ich ešte nezúčastnili, veríme, že vzbudia Váš záujem a najbližšie sa stretneme...

Koncerty z tvorby slovenských skladateľov pre deti a mládež

patria k tradičným podujatiam AUHS a sú trvalou súčasťou festivalu - prehliadky Nová slovenská hudba už viac ako 30 rokov. Pripomíname si ostatný koncert, ktorý sa konal dňa 11. novembra 2012 v rámci nedeľných matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave. Súčasťou programu bolo premietanie animovaných filmov vytvorených deťmi, v ktorých použili skladby slovenských autorov.

Späť na výber skupiny

obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie