V tejto časti si prostredníctvom archívnych záberov môžete pripomenúť chvíle, strávené na našich podujatiach. Ak ste sa ich ešte nezúčastnili, veríme, že vzbudia Váš záujem a najbližšie sa stretneme...

Prešovské hudobno-pedagogické fórum

ako sesterské podujatie Pedagogickej Dvorany sa konalo v rokoch 2004 - 2011.

Späť na výber skupiny

obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie