V tejto časti si prostredníctvom archívnych záberov môžete pripomenúť chvíle, strávené na našich podujatiach. Ak ste sa ich ešte nezúčastnili, veríme, že vzbudia Váš záujem a najbližšie sa stretneme...

Workshopy Využitie didaktických hier vo vyučovaní hudobnej náuky

V medziobdobí po ukončení akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávanie sme odštartovali jednodňové workshopy priamo v základných umeleckých školách. Uskutočnili sa zatiaľ v Starej Turej a Ružomberku, pokračovať budeme po návrate do normálu po odznení koronakrízy 2020...

Späť na výber skupiny

obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie