V tejto časti si prostredníctvom archívnych záberov môžete pripomenúť chvíle, strávené na našich podujatiach. Ak ste sa ich ešte nezúčastnili, veríme, že vzbudia Váš záujem a najbližšie sa stretneme...

Kontinuálne vzdelávanie Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní

Semináre nadväzujúce na Pedagogickú Dvoranu. Garantom je Metodicko-pedagogické centrum. Doteraz sa uskutočnili v Bratislave, v Štúrove a v Sabinove

Späť na výber skupiny

obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie
obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie
obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie
obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie