V tejto časti si prostredníctvom archívnych záberov môžete pripomenúť chvíle, strávené na našich podujatiach. Ak ste sa ich ešte nezúčastnili, veríme, že vzbudia Váš záujem a najbližšie sa stretneme...

Hudba a obraz vo filme

Týždenné tvorivé dielne animovaného filmu pre deti (od roku 2005) sme počnúc rokom 2009 rozšírili na tvorivé dielne animovaného a dokumentárneho filmu pre deti, umeleckých pedagógov i rodičov. V roku 2010 nadobudli medzinárodný rozmer.

Späť na výber skupiny

obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie
obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie
obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie