V tejto časti si prostredníctvom archívnych záberov môžete pripomenúť chvíle, strávené na našich podujatiach. Ak ste sa ich ešte nezúčastnili, veríme, že vzbudia Váš záujem a najbližšie sa stretneme...

Letné semináre pre učiteľov klavírnej hry EPTA

sa konajú vždy koncom letných prázdnin. Trojdňový seminár pre učiteľov klavírnej hry založila pred viac ako 20 rokmi doc. Eva Fischerová - Martvoňová, po nej prevzala vedenie prof. Ida Černecká. Program pripravuje v úzkej spolupráci so svojím umeleckým partnerom doc. Františkom Perglerom. Prinášame niekoľko momentiek s účinkujúcimi ostatných ročníkov (2014 - 2016).

Späť na výber skupiny

obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie
obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie
obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie
obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie
obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie