V tejto časti si prostredníctvom archívnych záberov môžete pripomenúť chvíle, strávené na našich podujatiach. Ak ste sa ich ešte nezúčastnili, veríme, že vzbudia Váš záujem a najbližšie sa stretneme...

Rozum a cit v procese umeleckého vzdelávania

V roku 2009 sme odštartovali nový typ seminára, ktorý je zameraný na rozvoj vlastnej tvorivej činnosti detí a mládeže. Prvý ročník mal podtitul "Dieťa ako inšpirácia, adresát a objekt hudobnej kompozície". V roku 2010 sa uskutočnil druhý ročník, zameraný na rozvoj tvorivosti v období pubescencie a adolescencie pod názvom "Mladý tvorca na rozhraní".

Späť na výber skupiny

obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie