12. 04. 2017 o 19:00

Pripravujeme v roku 2017

20. medzinárodný letný „Kurz stretnutia“ ORFF A KLASICKÁ HUDBA plánujeme na dni 11. – 16. júla 2017 v Nitre. Viac informácií v prílohe.

Tvorivé dielne Hudba a obraz vo filme pripravujeme - ako každý rok - v dňoch 10. - 14. júla vo Vyhniach. Bližšie informácie v prílohách.

Letné semináre slovenskej sekcie EPTA pre učiteľov klavírnej hry pripravujeme v tradičnom termíne v závere letných prázdnin v dňoch 23. - 25. augusta v Bratislave.
Priložený program bol aktualizovaný 1.7.2017

Programom kontinuálneho vzdelávania, ktoré sme organizovali v spolupráci s MPC a VŠMU vypršala platnosť akreditácie. Na príprave nových programov pracujeme.

Príloha: Pozvánka EPTA 2017b.pdf
Príloha: Hudba a obraz vo filme 2017 - Objednávka pobytu.docx
Príloha: Hudba a obraz vo filme 2017 - Organizačné pokyny.docx
Príloha: Hudba a obraz vo filme 2017 - Pozvánka.pdf
Príloha: ORFF KURZ NITRA.pdf
Príloha: Plagát SKLADAČKY.pdf

12. 04. 2017 o 19:00

Z uskutočnených akcií v roku 2017

Skladačky - workshop elementárnej improvizácie a kompozície sa uskutoční 7. marca 2017 v Nitre. Viac informácií v prílohe.

24. 07. 2016 o 20:09

Z uskutočnených podujatí v roku 2016

Tvorivé dielne Hudba a obraz vo filme sa uskutočnili v dňoch 11. - 15. júla vo Vyhniach.
Tvorivé dielne podporil Hudobný fond.

Pri príležitosti životného jubilea hudobného skladateľa Juraja Hatríka, predsedu AUHS zorganizovali koncerty z jeho tvorby pre deti a mládež viaceré základné umelecké školy - ZUŠ v Sabinove (17.5.2016), ZUŠ Hálkova Bratislava (2.5.2016) a ZUŠ Ľudovíta Fullu Ružomberok (17.5.2016). ZUŠ v Ružomberku zaradila do programu o. i. koncertné uvedenie hudobno-dramatického projektu Janko z drievka, ktorý vznikol ako ďalšie pokračovanie integratívnych projektov, iniciovaných programom kontinuálneho vzdelávania Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní. Prípravu a realizáciu projektu podporil Hudobný fond.

Letné semináre slovenskej sekcie EPTA pre učiteľov klavírnej hry sa uskutočnili v dňoch 24. – 26. augusta v koncertnej sále Konzervatória v Bratislave.
Semináre podporili: Hudobný fond Bratislava, Konzervatórium v Bratislave a Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení.


Príloha: Hudba a obraz vo filme 2016 pozvánka.pdf
Príloha: Ružomberok 2016 koncert pozvánka 2.jpg
Príloha: program EPTA 2016 2.pdf

14. 06. 2016 o 22:40

Ocenenie predsedu AUHS

Na návrh Rady riaditeľov bratislavských základných umeleckých škôl bol dňa 22. apríla 2016 vyznamenaný Cenou primátora Bratislavy dlhoročný predseda AUHS prof. Juraj Hatrík za významný prínos pre rozvoj umeleckého vzdelávania v oblasti hudby a rozvoj kultúrneho života Bratislavy. "Cena primátora Bratislavy je najvyššie samosprávne ocenenie, ktoré sa udeľuje Bratislavčanom, ktorí sa významným, ale nezištným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného mesta a spoločnosti."
Viac na:
- www.bratislava.sk/cena-primatora-bratislavy-na-rok-2016-bola-udelena-styrom-osobnostiam/d-11050896/p1=11049947

30. 06. 2015 o 19:39

EMCY Slovakia - prehľad členských súťaží


Príloha: EMCY Slovakia - zoznam a termíny súťaží.pdf

12. 02. 2015 o 15:50

Informujeme

Milé kolegyne, milí kolegovia,
zlá finančná situácia nám v ostatných rokoch nedovoľuje tlačiť a rozoslať Spravodaj o činnosti AUHS za uplynulé obdobie. Preto Vás informujeme priebežne touto cestou. Ďalšie informácie, napríklad o kontinuálnom vzdelávaní, seminároch a workshopoch a ďalších udalostiach nájdete v samostatných oddeleniach alebo v prílohách.

Budeme veľmi radi, ak znovu podporíte svojím individuálnym členským príspevkom (5,- € za kalendárny rok) našu ďalšiu existenciu, aby sme mohli znovu vydávať Spravodaj, prevádzkovať túto webovú stránku a platiť poplatky za vedenie účtu v banke - ostatné výdavky sme už eliminovali. Našu činnosť financujeme už výlučne z grantov, ktoré si jednotliví organizátori - členovia Predstavenstva AUHS - zabezpečujú sami, a na to je účet v banke nevyhnutný.

Svoje príspevky posielajte na účet vo Všeobecnej úverovej banke: 81030112/0200
v tvare IBAN: SK78 0200 0000 0000 8103 0112 (bez medzier)

Ďakujeme za pochopenie.
Eva Čunderlíková, tajomníčka AUHS

Príloha: Malé zamyslenie.pdf

19. 01. 2015 o 22:09

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

V rokoch 2012 - 2016 sme v spolupráci Metodicko-pedagogické centrum, AUHS a VŠMU organizovali akreditované programy kontinuálneho vzdelávania. T. č. naše vzdelávacie programy neprebiehajú. O nových skutočnostiach Vás budeme informovať.